Fyzika - jednotky

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Každou vlastnost tělesa, kterou lze změřit, nazýváme fyzikální . Fyzikální veličina má značku d, základní jednotkou je . Aritmetický určený z více měření je spolehlivější jež údaj z jediného měření.

Každé těleso zaujímá určitou část prostoru, říkáme, že má určitý objem. Tato fyzikální veličina má značku , její hlavní jednotkou je metr.
Fyzikální veličina hmotnost má značku . Hlavní jednotkou je .

Proč mají tělesa z různých látek o stejném objemu různou ? Je to proto, že mají různou hustotu. Je to fyzikální veličina jejíž značka je ró. (řecké písmeno)
vypočítáme vynásobením tabulkové hustoty objemem tělesa.