Řeky Evropy

začněte stiskem klávesy F11

Zdroj obrázku: IMEOWBOT. Wikimedia commons [online]. 2005 [cit. 2010-09-25]. File:Europe_outline_map.png. Dostupné pod licencí public domain z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_outline_map.png>.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.