Škola - střed

škola

Radniční náměstí 1040
739 34 Šenov
Tel:
Sekretariát
(+420) 596 887 025
Školní jídelna:
(+420) 596 887 491
Školní družina:
(+420) 773 607 894
fax:
(+420) 596 887 117
Elektronická pošta:
skola@zs-senov.cz
ID schránka školy: 465gtfm

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Michaela Neumahr
michaela.neumahr
@slezskabrana.cz

Na_web_skoly_male.png, 44kB

Menu


Pokud nemůžete otevřít dokumenty ve formátu pdf - kliknutím na tento odkaz si můžete stáhnout a nainstalovat Acrobat Reader


ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

tete_logo.jpg, 27kB

Další odkazy

logo_main.jpg, 9 kB logo_klubka.jpg, 11 kB logo_krajina.png, 3 kB motiv.JPG, 1 kB korfballogo.jpg, 15 kB logo.jpg, 15 kB logo.jpg, 15 kB TGM

Za zdravým vzduchem 2018

VZP


Škola - Podlesí

škola

Těšínská 286
739 34 Šenov
Tel:
Sekretariát:
(+420)596 887 034
Školní družina:
(+420) 773 607 893
Elektronická pošta:
podlesi@zs-senov.cz

Žákovská knížka

bakalari

El. ŽK - BAKALÁŘI - návod na změnu hesla resp. získání zapomenutého hesla zde...

Image

Image

Projekt EHP Norsko

NOR_logo.jpg, 11 kB

ehp.jpg, 4 kB

ROP

ROP01.png, 15kB

EU - peníze školám

eupesk.jpg, 296kB

OPVVV

eupesk.jpg, 296kB

Slezsko - náš společný domov CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Společně objevujeme svět CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Poznáváme své okolí CZ/SK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

EKO - Zodpovědní CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Výzva č.56 OP VK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Výzva č.57 OP VK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Vybudování odborných jazykových učeben včetně vybavení

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Poznej mne i sám sebe, aneb co v nás je

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Web slovenského partnera (ZŠ Rabča) - "Hej, Goraľu!"

Robokód přes hranici

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Zahrada s přírodními prvky ZŠ Šenov

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Sponzoři školy

lesycr.gif, 8 kB kkelektro.gif, 3 kB lg_esarm.jpg, 3 kB becvalogo.jpeg, 2 kB sinit.jpg, 2 kB logo_smid.jpg, 27kB lesycr.gif, 8 kB lesycr.gif, 8 kB

Projekt „ Postavme si ptačí domeček“

Podrobný popis projektu ve formátu pdf

budky1.JPG, 99kB

Vytvářet u dětí vztah a znalosti potřebné k cílené ochraně přírody není nikterak lehký úkol. Výroba ptačích budek a krmítek se nám proto jevila jako jednoduchý, nenáročný a efektivní způsob vytváření těchto dovedností a postojů u dětí. Z tohoto důvodu se stal měsíc květen na naší škole, měsícem usilovné práce nad realizací projektu, jehož hlavní myšlenkou a cílem, bylo umístění budek a krmítek do bezprostřední blízkosti naší školy. Celý projekt, určený především žákům II. stupně ZŠ Šenov byl rozvržen do několika realizačních etap.

budky1.JPG, 99kB

V první etapě proběhl monitoring lokalit v blízkém okolí školy. Žáci sedmých ročníků měli za úkol, vytipovat v přilehlém parku vhodné lokality pro umístění ptačích budek. Následně vyrobili velkoplošné panely s mapou a popisem vybraných lokalit. Ty se později staly součástí výzdoby naší školy.

budky1.JPG, 99kB

Druhá etapa se nesla v duchu příprav naučné stezky věnované ptačím druhům, se kterými se mohou obyvatelé našeho regionu v přírodě běžně setkat. Tento úkol spočinul na bedrech žáků tříd osmých. Tím ale jejich počínání nekončilo. Bylo také zapotřebí připravit podklady pro výrobu ptačích budek, jejich rozměry, velikosti vletových otvorů a následovně vypracovat technickou dokumentaci. Ve třetí etapě projektu už došlo na samotnou praktickou činnost. Deváťáci si v rámci pracovních činností vyzkoušeli, jak se taková ptačí budka tvoří. Nutno dodat, že úspěšně.

budky1.JPG, 99kB

Finální čtvrtá etapa projektu byla realizována ve spolupráci se ZŠ Václavovice. Navštívili nás žáci 4. ročníku a v doprovodu starších dětí ptačí budky a informační panely umístili v parku nedaleko školy.

budky1.JPG, 99kB

S realizací projektu a jeho výstupy jsme byli všichni velice spokojeni, práce nad ním děti bavila a je zcela evidentní, že se nám podařilo splnit veškerá očekávání a cíle, které jsme si při jeho plánování předsevzali.

budky1.JPG, 99kB

Celý projekt byl realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje, kterému bychom touto formou velice rádi poděkovali.