Škola - střed

škola

Radniční náměstí 1040
739 34 Šenov
Tel:
Sekretariát
(+420) 596 887 025
Školní jídelna:
(+420) 596 887 491
Školní družina:
(+420) 773 607 894
fax:
(+420) 596 887 117
Elektronická pošta:
skola@zs-senov.cz
zs.senov@iol.cz
ID schránka školy: 465gtfm

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Michaela Neumahr
michaela.neumahr
@slezskabrana.cz

Menu


Pokud nemůžete otevřít dokumenty ve formátu pdf - kliknutím na tento odkaz si můžete stáhnout a nainstalovat Acrobat Reader


ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

tete_logo.jpg, 27kB

Další odkazy

logo_main.jpg, 9 kB logo_klubka.jpg, 11 kB logo_krajina.png, 3 kB motiv.JPG, 1 kB korfballogo.jpg, 15 kB logo.jpg, 15 kB logo.jpg, 15 kB TGM

Za zdravým vzduchem 2018

VZP


Škola - Podlesí

škola

Těšínská 286
739 34 Šenov
Tel:
Sekretariát:
(+420)596 887 034
Školní družina:
(+420) 773 607 893
Elektronická pošta:
podlesi@zs-senov.cz

Žákovská knížka

bakalari

El. ŽK - BAKALÁŘI - návod na změnu hesla resp. získání zapomenutého hesla zde...

Image

Image

Projekt EHP Norsko

NOR_logo.jpg, 11 kB

ehp.jpg, 4 kB

ROP

ROP01.png, 15kB

EU - peníze školám

eupesk.jpg, 296kB

OPVVV

eupesk.jpg, 296kB

Slezsko - náš společný domov CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Společně objevujeme svět CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Poznáváme své okolí CZ/SK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

EKO - Zodpovědní CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Výzva č.56 OP VK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Výzva č.57 OP VK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Vybudování odborných jazykových učeben včetně vybavení

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Poznej mne i sám sebe, aneb co v nás je

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Zahrada s přírodními prvky ZŠ Šenov

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Sponzoři školy

lesycr.gif, 8 kB kkelektro.gif, 3 kB lg_esarm.jpg, 3 kB becvalogo.jpeg, 2 kB sinit.jpg, 2 kB logo_smid.jpg, 27kB lesycr.gif, 8 kB lesycr.gif, 8 kB

EHP - Norsko

Název : CZ0031 Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center v Šenově

NOR_logo.jpg, 11kB ehp.jpg, 4,5kB

Výsledkem projektu je modernizace kmenových a odborných učeben, prostory pro zájmovou a sportovní činnost včetně venkovních hřišť, prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci pro učitelé, studijní zóny, zařízení společného školního stravování a prostory pro ukládání oděvu a obuvi

Financováno : Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus

Odkaz :
http://www.eeagrants.org
http://www.eeagrants.cz

1.rok EHP Norsko

( podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu )

Město Šenov má za sebou první rok projektu “Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center v Šenově“. Jedná se o víceletý projekt, který bude pokračovat i během následujících dvou let. Projekt se realizuje v mateřské školce, základní škole a Základní umělecké škole v Šenově. V prvním roce byly vybaveny školní jídelny a kuchyně MŠ a ZŠ Šenov zařízeními, které vyhovují hygienickým normám a vyhláškám v celkové výši 2 085 996 Kč ( jedná se o konvektomaty s programováním varných postupů, termozařízení na dohotovování a udržování hotových pokrmů, stoly, regály, apod). Dále byly vybaveny odborné učebny školními pomůckami v celkové výši 1 408 687 Kč:

MŠ Šenov

venkovní hřiště ( hrad, prolézačky, domeček, apod.) molitanové stavebnice, koloběžky, trojkolky, stavebnice, šplhací věž s kladinou apod.

ZŠ Šenov

vybavení učebny HV ( karaoke, elektrické klávesy apod.)
vybavení učebny Che a Fy ( laboratorní souprava, soupravy pro seminikrochemii, elektrotechnická stavebnice apod.)
vybavení učebny Bi a Ze ( pomůcky pro první pomoc, pomůcky pro zoologii apod.)
vybavení pro I.st. ( Orffovy nástroje, elektronické klávesy, lego soupravy apod.)
vybavení Tv ( míče, žíněnky, stůl na stolní tenis, běžecké lyže, sjezdové lyže – big foot

ZUŠ Šenov

elektronické klávesy, elektronické klávesy s barokním rejstříkem, pianino apod.

Ukázka :

Mateřská škola

Kuchyň Lipová

lipova.jpg, 66kB lipova (1).jpg, 40kB lipova (3).jpg, 75kB lipova (2).jpg, 77kB

Školka - Lapačka

lapacka (4).jpg, 62kB lapacka.jpg, 73kB lapacka (2).jpg, 59kB lapacka (3).jpg, 74kB lapacka.jpg, 73kB lapacka.jpg, 73kB lapacka.jpg, 73kB lapacka.jpg, 73kB lapacka.jpg, 73kB lapacka.jpg, 73kB lapacka.jpg, 73kB lapacka (1).jpg, 60kB lapacka.jpg, 73kB

Školka - Lipová

lipova.jpg, 78kB lipova.jpg, 78kB lipova.jpg, 78kB lipova.jpg, 78kB

Výdejna - Lapačka

lapacka.jpg, 44kB lapacka.jpg, 44kB lapacka.jpg, 44kB lapacka.jpg, 44kB

Základní škola
Pomůcky

uc (1).jpg, 95kB uc (1).jpg, 95kB uc (1).jpg, 95kB uc (1).jpg, 95kB uc (1).jpg, 95kB uc (1).jpg, 95kB uc (1).jpg, 95kB uc (1).jpg, 95kB uc (1).jpg, 95kB

ZŠ Radniční

rad (1).jpg, 75kB rad (1).jpg, 75kB rad (1).jpg, 75kB rad (1).jpg, 75kB rad (1).jpg, 75kB rad (1).jpg, 75kB rad (1).jpg, 75kB rad (1).jpg, 75kB rad (1).jpg, 75kB

ZŠ Těšínská

podl (1).jpg, 51kB podl (1).jpg, 51kB podl (1).jpg, 51kB podl (1).jpg, 51kB

ZUŠ

zus (1).jpg, 37kB zus (1).jpg, 37kB zus (1).jpg, 37kB

Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center v Šenově 2.rok

( podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu )

Město Šenov bude realizovat druhý rok projektu “Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center v Šenově“. Jedná se o víceletý projekt, který bude pokračovat i během následujících roku. Projekt se realizuje v mateřské školce, základní škole a Základní umělecké škole v Šenově.

V druhém roce projektu ( tj. srpen 2008 ) budou vybaveny MŠ a ZŠ školním nábytkem vyhovující hygienickým normám a vyhláškám EU. U ZŠ se jedná o kmenové třídy, odborné a speciální učebny( židle, lavice, nábytek a tabule ). U MŠ se jedná o třídy, herny, šatny a koupelny.

Přesněji se jedná o :

• Základní škola – školní nábytek do kmenových tříd ( lavice, židle, katedra, tabule a skříň ), odborných učeben ( chemie a fyziky, biologie a zeměpisu, informatiky, dřevodílny, elektrodílny a knihovny ), u odborných učeben se jedná o žídle, lavice, stoly, skříně a tabule.

Elektrodílna a dřevodílna

drevodilna.jpg, 73kB elektrodilna.jpg, 73kB

Učebny IVT

EHP EHP EHP EHP

Třídy

EHP EHP EHP EHP EHP EHP

Učebna fyzika a chemie

EHP EHP

• Mateřská školka – školní nábytek do kmenových tříd, heren, koupelen, šaten a koutků.

nabytek, 55kB nabytek, 55kB nabytek, 55kB nabytek, 55kB nabytek, 55kB nabytek, 55kB nabytek, 55kB nabytek, 55kB nabytek, 55kB nabytek, 55kB nabytek, 55kB nabytek, 55kB nabytek, 55kB nabytek, 55kB

3. rok EHP Norsko

V rámci poslední etapy, byly mateřské a základní školy dovybaveny nábytkem ( kabinety pro uložení pomůcek a přípravnou práci pro učitele a prostory pro ukládání oděvů a obuvi žáků), audiovizuální , informační a komunikační technologií ( odborné učebny informatiky a kabinety pro přípravnou práci učitelů ).

EHP

EHP

EHP

EHP

EHP

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŠENOVĚ JAKO SOUČÁST PROJEKTU EHP NORSKO

V uplynulých třech letech se ZŠ Šenov zapojila do projektu „Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center“. Dotace na tuto modernizaci byly získány z Finančních mechanismů EHP/Norska.

Tento projekt byl naplánován na tři etapy, z nichž poslední vyvrcholila letošními prázdninami. Učebny, šatny, kuchyň, jídelna i kabinety učitelů tak získaly zcela nový a moderní ráz.

V první etapě, která proběhla v roce 2007, se naše škola dočkala rekonstrukce a nového vybavení jídelny a kuchyně. Dále byly zakoupeny odborné a školní pomůcky, které velmi přispívají k příjemnější a efektivnější výuce v jednotlivých předmětech.

Ve druhé etapě, která proběhla v roce 2008, jsme finanční prostředky použili na vybavení naší školy školním nábytkem, který vyhovuje hygienickým normám a vyhláškám EU. Žáci se nyní vyučují v moderně zařízených třídách a radost jim dělají nejen nové lavice a židle, ale také nábytek a tabule.

Třetí etapou, která se uskutečnila během letošních prázdnin, byly rekonstrukce spadající do tohoto projektu završeny. Žáky určitě nejvíce těší nové a krásně barevné šatní skříňky a špičkově vybavená učebna informatiky a chemie. Na prvním stupni se třídy oživily veselou skříňovou sestavou. Učitelům byly nově vybaveny kabinety pro uložení pomůcek a přípravnou práci.

To, jakým způsobem se naše škola změnila za poslední tři roky, dělá radost nejen učitelům, ale také žákům a jejich rodičům. Každý z nás přece rád pracuje v krásném a moderně vybaveném prostředí. Doufáme, že nám tato modernizace bude dělat radost ještě spoustu následujích let.

Pár slov starostky :

„Město Šenov se snaží uchovat ducha příměstské pospolitosti. Jedním z nejdůležitějších faktorů v této snaze je nutnost nabídnout rodičům dětí možnost kvalitní výuky pro jejich děti v místních školách, které jsou tvůrcem komunitního života. Zde se poznávají děti i jejich rodiče, vytvářejí se společenské vazby při výuce i při mimoškolních aktivitách. Je zbytečné, aby rodiče vozili své děti do škol v okolních městech. Snahou místních reprezentantů je naopak přilnout k místnímu, domovskému prostředí. Školská zařízení zde vykazují vysokou kvalitu ze strany odborného personálu. Aby místní školy vyhověly dnešním nárokům na vzdělávání, musí se nutně modernizovat vybavení škol,“

uzavírá Mgr. Darja Kuchařová.