Škola - střed

škola

Radniční náměstí 1040
739 34 Šenov
Tel:
Sekretariát
(+420) 596 887 025
Školní jídelna:
(+420) 596 887 491
Školní družina:
(+420) 773 607 894
fax:
(+420) 596 887 117
Elektronická pošta:
skola@zs-senov.cz
ID schránka školy: 465gtfm

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Michaela Neumahr
michaela.neumahr
@slezskabrana.cz

Na_web_skoly_male.png, 44kB

Menu


Pokud nemůžete otevřít dokumenty ve formátu pdf - kliknutím na tento odkaz si můžete stáhnout a nainstalovat Acrobat Reader


ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

tete_logo.jpg, 27kB

Další odkazy

logo_main.jpg, 9 kB logo_klubka.jpg, 11 kB logo_krajina.png, 3 kB motiv.JPG, 1 kB korfballogo.jpg, 15 kB logo.jpg, 15 kB logo.jpg, 15 kB TGM

Za zdravým vzduchem 2018

VZP


Škola - Podlesí

škola

Těšínská 286
739 34 Šenov
Tel:
Sekretariát:
(+420)596 887 034
Školní družina:
(+420) 773 607 893
Elektronická pošta:
podlesi@zs-senov.cz

Žákovská knížka

bakalari

El. ŽK - BAKALÁŘI - návod na změnu hesla resp. získání zapomenutého hesla zde...

Image

Image

Projekt EHP Norsko

NOR_logo.jpg, 11 kB

ehp.jpg, 4 kB

ROP

ROP01.png, 15kB

EU - peníze školám

eupesk.jpg, 296kB

OPVVV

eupesk.jpg, 296kB

Slezsko - náš společný domov CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Společně objevujeme svět CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Poznáváme své okolí CZ/SK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

EKO - Zodpovědní CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Výzva č.56 OP VK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Výzva č.57 OP VK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Vybudování odborných jazykových učeben včetně vybavení

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Poznej mne i sám sebe, aneb co v nás je

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Web slovenského partnera (ZŠ Rabča) - "Hej, Goraľu!"

Robokód přes hranici

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Zahrada s přírodními prvky ZŠ Šenov

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Sponzoři školy

lesycr.gif, 8 kB kkelektro.gif, 3 kB lg_esarm.jpg, 3 kB becvalogo.jpeg, 2 kB sinit.jpg, 2 kB logo_smid.jpg, 27kB lesycr.gif, 8 kB lesycr.gif, 8 kB

Krajina za školou

Pohledy na Šenov dříve a dnes - výukový materiál zpracovaný výpočetní technikou
krajina.gif, 2,7MB

Projekt SIPVZ

Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kraj Moravskoslezský
Název dotačního programu: Projekty SIPVZ
Rozsah:Regionální
Cílová skupina:Žáci a studenti
Okruh: B - Implementace výukového softwaru na 2.stupni základních škol a víceletých gymnáziích
Téma: 1.1. - Tvorba výukového obsahu nebo výukového materiálu
Název projektu: Pohledy na Šenov dříve a dnes - výukový materiál zpracovaný výpočetní technikou

Identifikační údaje o školském zařízení

Název organizace: Základní škola
Obec: Šenov
PSČ: 739 34
Ulice, č.p.: Radniční náměstí 1040
Telefon: +420 596 887 025
Fax: +420 596 887 117
e-mail: zs.senov@iol.cz

Prezentace na internetu: http:// www. zs-senov.cz
IČ: 61955647
DIČ: -
REDIZO (resp. přidělený identifikátor): 600134229
Datum zápisu do školského rejstříku: 1.1. 2005
Číslo úču: 1683830349/0800
U peněžního ústavu: ČS, a.s. pobočka Šenov
Adresa příslušného finančního úřadu:
Finanční úřad ve Frýdku – Místku, Na Poříčí 3208, Frýdek – Místek 1 , 738 01

Anotace projektu

Principem projektu je porovnávání fotografií stejných lokalit po více než padesáti letech a zpracování dokumentace pomocí výpočetní techniky. Žáci vyhledají archivní fotografie, k nim pořídí pomocí digitálních fotoaparátů fotografie současného stavu místa. Tyto podklady pod vedením a v součinnosti s pedagogy budou dále zpracovány na PC. K získaným dvojicím fotografií budou přidány popisky a komentáře. Výstupem projektu budou nově vytvořené moduly pro e-learningové vyučování, které budou umístěny na serveru Škola za školou, jehož moduly a technologie budou účastníci v průběhu realizace projektu používat. Zde bude volně přístupný modul Krajina za školou, kam umístíme výstupy našeho projektu, a který budou moci bez zpoplatnění používat všechny školy

Výuka pomocí Školy za školou

Jedním z cílů projektu je naučit žáky využívat moderní výukové technologie. Vzhledem ke komplexnosti a provázanosti vyučování, jsme si vybrali server Škola za školou. Poskytovatelé tohoto serveru zároveň intenzivně pracují na propojení jednotlivých předmětů v nových výukových modulech. Jedním z nich je modul Krajina za školou. Do modulu Krajina za školou budou přispívat i další školy v ČR, chceme proto využít ve výuce i jejich výukové moduly.

Na serveru Škola za školou se nachází nejen administrátorské prostředí pro moduly, ale také mnoho dalších výukových materiálů k zúčastněným předmětům. Poskytovatelé budou umisťovat nově vzniklé moduly Krajina za školou přímo do obsahu a kapitol jednotlivých učebnic. Jako uživatel Školy za školou tak získáme významnou výhodu při výuce.

Rámcový harmonogram projektu

Stanovené milníky projektu:
1. rok projektu:
Do 30.6. 2005 – začneme provádět přípravné práce na projektu
Do 30.9. 2005 – zahájíme práce na výzkumu, bude zaškolen koordinátor, zapojíme se do e-learningového systému Škola za školou a ve výuce jej začnou používat všichni žáci 2. stupně školy
Do 31.12.2005 – získáme vhodné archivní fotografie 80 - 100 ks, začneme pořizovat snímky současného stavu, bude zapojeno 130 žáků
Do 31.12.2005- vyúčtujeme 1. rok projektu
2. rok projektu
Do 31.3. 2006 - dokončíme terénní výzkum - zkompletování dat, popisků a komentářů
Do 31.5. 2006 – zpracujeme výsledky výzkumu na PC do podoby výukových modulů, 50 - 100 výukových jednotek (fotodvojic)
Do 30.6. 2006 – výroba výstavy společností CFME
Od 30.9. 2006 – začneme používat nově vytvořené výukové moduly v rámci Školy za školou ve výuce, všichni žáci 2. stupně školy
Od 30.10. 2006 – putování výstavy 2 – 4 expozice
Do 31.12. 2006 – zpracování publikace, účast na závěrečné konferenci, zpracování publikace, vyúčtování druhého období projektu

Výstupy projektu v roce 2005 :

V září se naše škola začala připravovat na projekt „ Pohledy na Šenov dříve a dnes –výukový materiál zpracovaný výpočetní technikou . Řešitelský tým pedagogů vytvořil s žáky školy pracovní skupiny. Tyto skupiny si rozdělily práci a následně začaly pracovat dle harmonogramu .

První krokem žáků při realizaci projektu bylo získání dobových snímků. Důležitým prvkem zvolené metody projektu Krajina za školou je získání starých fotografií od rodičů, prarodičů, amatérských či profesionálních sběratelů či institucí. Naše škola využila všech těchto metod, jejichž prostřednictvím měli žáci za úkol získat fotografie od svých rodičů a prarodičů. Následně jsme v místním tisku poprosili občany Šenova, zda by nám nezapůjčili dobové fotografie. Jedna skupina žáků navštívila místní muzeum, ve kterém získala mnoho dobových fotografií. Následně proběhl malý seminář s letopiseckým aktivem Města Šenova, na němž žáci získali další kontakty na sběratele fotografií.Těmito metodami bylo získáno přibližně 200 fotografií. Hlavní přínosem nebo taky cílem tohoto kroku bylo ukázat podporu transgeneračních vazeb mladých lidí a poskytnout vhled do tzv. aktivních lidí, kteří se zajímají o život a kulturu v Šenově. Zároveň jde též o předání zkušeností mladé generaci a participaci na obecním dění.

Druhým krokem po obdržení starých fotografií byla jejich digitalizace. Nejen z důvodu ochrany originálů, ale také pro lepší práci s podklady jsme zvolili metodu skenování fotografií. Hlavním přínosem tohoto kroku je důraz na práci s počítačovými technologiemi, které by měl v dnešní době každý mladý člověk v praxi zvládnout. Klíčovou kompetencí v tomto kroku je zvládnutí a práce s digitálními technologiemi a grafickými programy.

Součástí projektu bylo zpřístupnění e-learningového systému Školy za školou pro pedagogy a žáky naší školy.Řešitelský tým prošel seminářem zaměřeným na využití online e- lerningového systému, na kterém byly probrány všechny činnosti, aktivity v rámci projektu. Následně byl proškolen pedagogický sbor naší školy. Učitelé informatiky a volitelných předmětů seznámili žáky s tímto systémem, žáci se do systému přihlásili a začali ho využívat. E-lerningový systém Školy za školou nabízí vzdělávací služby, které obsahují látku většiny předmětů základní školy ( II.stupeň ). Moduly jsou zaměřeny na procvičování a vštěpování učiva. Tento obecněji a na výuku zaměřený vzdělávací server bude doplněn projektovým serverem Krajina za školou.V měsíci říjnu na třídních schůzkách byli se systémem Škola za školou seznámeni i rodiče. Učitelé začali tento systém využívat, jak ve vyučování , tak i pro domácí přípravu žáků. Od prosince v systému Škola za školou mají pedagogové možnost tvořit své vlastní výukové modely, a tím obohatit způsob výuky žáků a kolegů.

Výstupy projektu v roce 2006:

Žáci podle historických snímků různých lokalit či objektů Šenova vyhledávali identická místa a sledovali jejich vývojové změny. Tento osobní zážitek z terénu zpracovali pomocí digitálního fotoaparátu pro výukový a prezentační materiál. Následně si žáci rozdělili téma a činnosti, které dále zpracovali - např. skenování, práce s grafickým programem, vyhledávání identických míst, psaní, systematizace dat.

Pro přípravu dvojic fotografií pro kvalitní prolínání snímků jsme potřebovali grafický nástroj. V rámci balíčku produktů jsme získali licenci programu Zoner Photo Studio 8 Professional, který takovéto zpracování fotografií umožňuje.

Žáci společně s učiteli připravovali a sháněli texty, vytvářeli popisky k jednotlivým fotografiím a následně tyto výstupy přenášeli do výukového a prezentačního modulu „ Krajina za školou „. Další skupiny žáků připravovaly mobilní panely pro výstavu. Premiéra výstavy proběhla v době konání komunálních voleb v říjnu 2006. Další výstavy proběhnou v šenovském muzeu , v ověřovací škole ZŠ Sedliště. Pak se bude tato výstava postupně přesouvat do dalších měst České republiky.

Ze stejných materiálů jsme připravili tzv. ročenku – sborník fotografií a textů , která bude sdružovat výsledky výzkumu v daném školním roce. V této ročence jsou zahrnuty naše snímky a texty společně se snímky a texty dalších škol zapojených do tohoto projektu. Jelikož při sběru textů a fotografií jsme zajistili velké množství materiálů, rozhodli jsme se sami nezávisle na projektu Krajina za školou vydat knihu- brožůrku. V ní uveřejníme nasbíraný a vytvořený materiál - fotografie, popisky texty, kresby žáků a povídky žáků týkající se Šenova.

Ověření na ZŠ Sedliště :

Ověření projektu „ Pohledy na Šenov dříve a dnes „ proběhlo na ZŠ Sedliště v roce 2006 . Na podzim roku 2006 jsme navštívili ZŠ Sedliště, kde jsme si pro žáky připravili seminář, na kterém jsme je seznámili s naším projektem ( viz. http://radimzizka.unas.cz/vstupu.html ). Ukázali jsme jim výukový a prezentační modul našeho projektu i projektu ostatních škol, které se zúčastnili projektu v roce 2005 a 2006 ( viz. http://www.krajinazaskolou.cz). Součásti projektu byl i e-Learningový portál „ Škola za školou“ ( viz. http://www.skolazaskolou.cz/web/default.asp ), se kterým jsme seznámili žáky i učitelé školy a naučili jsme je ho využívat. Ukázali jsme žákům možnost využití těchto modulů ve výuce a učitelům možnost zabudovaní projektu do ŠVP. Následně jsme se domluvili na ověření těchto modulů.

Postřehy od ZŠ Sedliště :

Výukový a prezentační modul projektu „ Pohledy na Šenov dříve a dnes „ využíváme ve výuce, nejčastěji je využívají učitelé Ivt, Dě, Ze a učitelé I.stupně. Ve výuce využíváme nejen projekt ZŠ Šenov, ale i dalších škol, které se do projektu zapojili. Projekt využívají žáci v hodinách , pro přípravu na hodiny a v kroužcích.

Součástí projektu byl e-Learningový portál, který využíváme jako samostatný program i pro ověření znalostí testy. Žáci s programy pracují velmi rádi, okamžitě vidí výsledek své práce. Učitelé využívají tištěné testy.

Pohledy na Šenov dříve a dnes

Chcetě se podivať ,jak vyglundol Šunov kjejši a jak vyglundo diśo? Děcka z naši školy robili na projektě, kjery to všicko ukazuje. Tuš se podivejtě …

Porozuměli jste nářečí, kterým hovoří mnozí lidé, starousedlíci města Šenova? Vyzývá Vás, zda-li se chcete podívat, jak vypadal Šenov kdysi a jak vypadá dnes. Dále uvádí, že děti naší školy pracovaly na projektu, který to všechno ukazuje. Žáci naší školy tedy objevovali historii svého města na základě lokalizace starých fotografií a srovnání s dnešními lokalitami. Při fotografování dnešních míst se zažila spousta legrace, zejména v těžce přístupných místech. Poznali nová šenovská zákoutí a udělali si představy o životě ve své obci v minulém století.

Město Šenov se představuje…

Město Šenov (Shönov, Šonov, Szonow, Schönau) spadá pod okres Frýdek – Místek do Moravskoslezského kraje. Jeho zeměpisná šířka je 49o 47´ a zeměpisná délka 18o 22´. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 5558 obyvatel.

Jedná se o jednu z nejstarších obcí slezské části České republiky. Přesné datum založení není známo, ale archeologické nálezy v okolních lokalitách potvrzují osídlení oblasti již v době okolo 8000 let př. n. l. V pozdějších dobách lze doložit osídlení oblasti podél obchodní stezky od Baltického moře k jihu, karpatskou stranou Moravské brány. Tehdy byl Šenov vodní tvrzí v močálovité krajině. Po příchodu kolonistů došlo k vysušení a obdělávání krajiny kolem Šenova. Od 12. století patřil Šenov k těšínskému knížectví jako jeho západní část. Těšínské knížectví bylo od doby Přemysla Otakara II. až do roku 1918 součástí Rakousko – Uherska s vládou Habsburků.

Počátek Šenova se datuje k roku 1290 za vlády knížete Měška, první písemná zmínka je z roku 1305. Od 14. století byl v šlechtickém držení, od r. 1576 do r. 1867 jej vlastnila hrabata Skrbenští z Hříště. Tento rod zastával řadu významných funkcí (přísedící zemského soudu, zemský maršálek, zemský hejtman). Užívané příjmení „Skrbenští“ je odvozeno od vsi Skrbně (Skrbeň, okres Olomouc). Vnukem posledního šenovského pána byl arcibiskup pražský a primas český kardinál Leo, svobodný pán z Hříště.

Posledními majiteli Šenova (v letech 1893 – 1918) byla hrabata Larisch – Mönnichové. Po rozpadu Rakouska – Uherska se stal součástí Československé republiky. Po rozdělení obce polským záborem a následně německou okupací se Šenov 9. 5. 1945 po osvobození Rudou armádou stal opět součástí Československé republiky). Územně byl přičleněn jako severní výběžek okresu Frýdek – Místek mezi městy Ostrava a Havířov. Stejně tomu bylo i po roce 1993, kdy došlo k rozdělení federace mezi Českou a Slovenskou republiku. Obec získala dne 15. 7. 1993 usnesením parlamentu České republiky vlastní znak. Jeho symboliku tvoří černý kůl z původního znaku Skrbenských a vodní rostliny (orobinec úzkolistý) jako narážka na původní ráz krajiny vztahující se ke jménu krásná niva (Schönau). Dne 5. 10. 1998 byl Šenov jmenován městem.

K významným památkám města patří např. farní kostel Prozřetelnosti Boží, který bylpostaven v roce 1764 (datum je doloženo pouze letopočtem umístěným na štítě a opakujícím se na klenbě hlavní lodi), patrně podle projektu architekta Jakuba Pánka. Patří k zajímavým stavbám s mocným prostorovým účinkem oválné centrály zaklenuté kopulí, oproti běžným stavbám s podélnou dispozicí. Právě v Šenově došlo ke spojení barokního pojetí, v té době již poměrně konzervativního, s rokokovou výzdobou exteriéru a interiéru. Nicméně jako oválná centrála v tomto pojetí stavba představovala již překonané řešení a jednalo se o jednu z posledních realizací tohoto typu na našem území (poslední byla stavba farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinicích v roce 1769). K dalším významným památkám patřil zámek renesančního slohu, který byl střediskem veškerého života v Šenově i v okolních obcích, spadajících pod pravomoc šenovské vrchnosti. Datum jeho výstavy nelze přesně udat. Jednalo se jednopatrovou budovu lichoběžníkovitého tvaru s 24 komnatami, bohatou knihovnou a vzácnými obrazy. Uprostřed zámku bylo nádvoří s okrouhlou kašnou. Od 60. let 19. století zámek postupně chátral a od r. 1927 do 50. let byl postupně bourán. Z rozsáhlého zámeckého areálu zbyla dnes pouze budova bývalého správce, pocházející pravděpodobně ze 17. století, která je využívána Základní uměleckou školou Viléma Wünsche (šenovský rodák – akademický malíř, který se narodil 1. prosince 1900, zemřel v 3. května 1984).

Informační zdroje:
KIŠKA, L. Starší historie a pamětihodnosti obce Šenova ve Slezsku. Šenov: HAROK, 1991.
PAŠÍK, M. s.a.

Ohnivá ruka v Šenově

V Šenově stojí nádherný rokokový kostel zasvěcený Prozřetelnosti Boží, který byl postaven v roce 1764, údajně dle projektu stavitele Jakuba Pánka, který ve stejné době stavěl ve Velkých Hošticích na Opavsku farní kostel sv. Jana Křtitele pro Ignáce Dominika Chorýnského z Letské. Šenovský kostel byl dříve nazýván perlou Slezska. K jeho založení se váže pověst o potrestání pyšné hraběnky Antonie Podstatské z Prusínovic. Její druhý manžel, Karel Skrbenský z Hříště, měl v době dokončení stavby kostela 81 let. Všechny záležitosti týkající se stavby kostela vyřizovala hraběnka Podstatská. Údajně velmi opovrhovala prostým lidem a sedláky, kteří podle ní strašně smrděli hnojem. Proto architektovi nařídila změnu plánu kostela. Nad šlechtickou emporou nechala zřídit kryté schodiště, které spojovalo chrám se zámeckým parkem.

Onoho neznámého dne roku 1764 se konala v šenovském kostele jedna z prvních bohoslužeb. Mše začala po té, co panstvo usedlo na svých místech v loži nad hlavami vesničanů. V tento den použila hraběnka poprvé schodiště, aby nemusela procházet mezi lidmi, kterými opovrhovala. Kněz hovořil o prstu boží spravedlnosti, který jednou označí každého hříšníka. V tom okamžiku se na zdi chrámu nad hlavou hraběnky objevila zázračná bíle zářící ruka a prstem rovnou ukázala na ni! Šokovaná hraběnka dostala záchvat, z bohoslužby musela být odvedena, těžce onemocněla a krátce na to zemřela. Pohřbena musela být velmi rychle, protože její tělo hned po smrti začalo strašně páchnout po hnoji. Bílá ruka se pak ještě dlouhý čas zjevovala vždy ve výroční den hraběnčina tragického konce, aby připomínala hříšnost pýchy.

Zázračné zjevení bílé zářící ruky v šenovském kostele se pravdě, podobně zakládá na pravdě. Chrámová loď je orientována ve směru východ-západ. Sluneční světlo vstupuje dovnitř několika málo průhlednými místy v jinak temných oknech mířících většinou k jihu. Světlo s přibývajícím dnem postupuje po severní stěně, v níž byla šlechtická oratoř i východ do zámeckého parku. Za jistých okolností mohlo být dosaženo toho, aby úzký svazek slunečních paprsků v předem vypočteném okamžiku ozářil obraz bílé ruky vytvořený na vybraném místě nad loží látkou, která byla schopná odrážet světlo. Zjevení bílé ruky mohlo později zmizet při vymalování kostela a jen pověst připomíná hraběnku Antonii Podstatskou z Prusínovic.
Autor : Lenka Škapová, 8.A

Myšlenková mapa žáků

mysmapa.jpg, 14kB
Tisková zpráva

Tento projekt představuje způsob výuky informatiky na ZŠ projektovou metodou. Zahrnuje věkovou kategorii 12 až 15-tiletých žáků.

A) Úvod

Při diskuzích o způsobu výuky informatiky na ZŠ jsme vycházeli z následujících úvah: Všechno , co žáky baví, se učí rychle a úspěch je podněcuje k další aktivitě. Pokud žáky problém zaujal, snaží se jej vyřešit za každou cenu Děti jsou přirozeně zvědavé, hravé , logicky uvažující a vše si chtějí vyzkoušet. Využít potenciál, který školy získaly v poslední době - tj. počítače v projektu INDOŠ. Výsledkem těchto úvah je zabudování projektu Krajina za školou do komplexního systému výuky žáků, tedy do ŠVP.

B) Proč zrovna projekt „Krajina za školou“ ?

Podpora tvořivosti dětí - není cílem se něco naučit, ale něco vytvořit.
Podpora vnímání životního prostředí , které se neustále mění a vyvíjí Seznámit žáky a následně nechat zpracovat výsledky své činnosti pomocí digitálních technologií.
Předveď,cos vytvořil - nejenom u dětí , ale i u dospělých se setkáváme s problémem, že po vytvoření kvalitní a zajímavé práce, nejsou schopni její výsledek přesvědčivě „ prodat „.
Nauč ostatní , co umíš – předání zkušeností z projektu ostatním
Využij projekt v ostatních předmětech - realizace mezipředmětové výuky
Seznámení s e-learningem

C) Jak začlenit projekt Krajina za školou do ŠVP

Informatika by neměla být osamoceným předmětem. Při realizaci projektu děti využívají znalosti získané v ostatních předmětech a propojují je, dávají je do souvislostí. To, co se, naučí využijí v ostatních předmětech.

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie.

V předmětu informatika žáci využívají vyhledávání informací na portálech, v knihovnách a databázích, komunikují pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení, pracují s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru. Dále ovládají práci s textovým a grafickým editorem, uplatňují základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem, zpracují a prezentují na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.

Lidé a čas – pojmenují některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretují některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žijí. Pracuje s časovými údaji , využívají zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy, využívají archívů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti, srovnávají a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.

Vzdělávací oblast Člověk a příroda.

V zeměpise žáci využívají terénní geografickou výuku, tzn. orientují se v terénu, aplikují v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny.

V projektu Krajina za školou se promítají i v průřezová témata, a to hlavně v environmentální a multimediální výchova.

D) Jak učit ?

Obsah žádné oblasti , s níž se dětí setkávají na základní škole , se nevyvíjí a nemění tak dynamicky jako výuka práce s ICT. Stále se vede polemika, zda učit předmět samostatně nebo v rámci jiných předmětů, jakým způsobem ho učit, podle čeho ho učit, atd.

V praxi se setkáváme nejčastěji s třema základnímu způsoby učení ICT :
1. každý rok je zaměřen na jiný typ software ( např. v 6.ročníku se probere Word a v 7.ročníku Excel ).
2. oblasti ICT se probírají v blocích, ke kterým se v následujících letech vrací a poznatky prohlubují
3. výuka prostřednictvím projektů
Na škole se snažíme přiklonit k třetí formě výuky, tj. prostřednictvím projektů. Mohou to být vlastní projekty (např. prezentace školy, města, třídy, své osoby, škola z druhé strany, atd. ) nebo projekty převzaté ( Napříč Evropou, Krajina za školou,atd.) Tyto projekty skýtají obrovský prostor pro tvořivost, samostatnou práci, procvičování, prostor pro mezipředmětové vztahy, atd……

E) Ukázka zabudování projektu do ŠVP :

Předmět : Informační a komunikační technologie
Ročník : 7.
Časová dotace : 2 hod. týdně

Výstup RVP

Počítačová grafika – druhy obrázků a grafických programů ( získávání obrázků, rastrové a vektorové obrázky, změny velikostí, hloubka barev, rozlišení

Výstupy ŠVP

- rozlišuje grafiku bitmapovou a vektorovou, jejich vznik, vlastnosti a možnosti zpracování
- zobrazí si náhledy a vlastnosti obrázku v prohlížeči

Předmět : Informační a komunikační technologie
Ročník : 8.
Časová dotace : 2 hod. týdně

Výstupy RVP

Počítačová grafika – vektorové obrázky a DTP ( obrys, výplň, velikost, rotace, uspořádání, zarovnávání objektů, efekty, tvorba tiskovin )…. ( ZONER CALLISTO ), skenování ( fotografií, úpravy fotografií, koláže ), tvorba dokumentů ( použití barev, zásady kompozice,…) tvorba www stránek ( základní zásady )

Výstupy ŠVP

- vytvoří a upraví vektorové objekty v grafickém editoru
- zpracuje dokument v grafickém editoru
- získá bitmapový obrázek skenováním, fotografováním
- zkombinuje v dokumentu bitmapové a vektorové objekty

F) Přehled témat využitelných v projektu

činnost

téma

dovednost

Vytvoření obrázků pro prezentaci

 

 

 

Grafika

 

 

Fotografování – získávání a přenos do počítače, prohlížení, hromadné úpravy

Přídavná zařízení

Použití digitálního fotoaparátu nebo skeneru

Vytvoření zvukových komentářů

 

 

Přídavná zařízení

Použití zvukového zařízení

Práce s multimédii

Vytváření a ukládání multimediálních dat

Vytvoření videonahrávek

 

 

 

Přídavná zařízení

Použití digitální kamery

Práce s multimédii

Vytváření a úprava multimediálních dat

Sestavování

Tvorba

Tvorba v prezentačním programu – včetně vkládání

 

Průběžně během celé práce

Ovládání PC a správa souborů

Práce se soubory a složkami

G) Rozvoj klíčových kompetencí

Ve škole je tzv. „přeučitelováno“. Den za dnem, řadu měsíců ( roků ) titíž učitelé, tytéž tváře spolužáků….Dejme žákům možnost, aby se potkali se skutečnějším životem, ve kterém všichni nejsou stejně velcí (staří) a stejně „chytří“, ve kterém existuje různost a možnost výběru. Umožněme jim více poznat sebe i ty druhé. Dejme žákům větší možnost být spolu a „učit se navzájem“. Nechme je spolu mluvit – vyjadřovat své názory a následně je obhajovat , naučit se naslouchat. Poskytněme jim prostor týmově spolupracovat, dělit se o nápady, pomáhat si, poradit si a společně se rozhodovat. Učme je aktivnímu přístupu k informacím. Rozvíjejme jejich schopnost vyhledávat potřebné informace, ta dále třídit, zobecňovat a různě kombinovat. Učme žáky prosadit se v cizím, nesourodém kolektivu, ale i respektovat druhé. Učme je toleranci k jinakosti. Nechme žáky samostatněji organizovat a motivovat se navzájem. Učme je číst - rozumět psanému slovu, umožněme žákům více hledat vlastní cesty (způsoby), jak řešit problémy.

Žádný školní projekt nemůže totiž stoprocentně fungovat, pokud jej jeho prováděči nepřijmou dostatečně za svůj, nevloží-li do něj kus sebe (své práce)! Smyslem a cílem základního vzdělání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové požadovány :
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní
kompetence občanské
kompetence pracovní

Projekt Krajina za školou napomáhá získaní těchto klíčových kompetencí.
Kompetence k učení :
Např.:
pracovat s informacemi
uvádět do souvislostí poznatky z různých vzdělávacích oblastí
Kompetence k řešení problémů :
Např.:
samostatně řešit problém
pracovat s informacemi, které vedou k řešení problému
vyhodnotit a obhájit svá rozhodnutí
Kompetence komunikativní :
Např.:
naslouchat druhým lidem a porozumět jim
tvořivě využívat různé typy textů, záznamů a obrazových materiálů
využití komunikativní dovednosti při spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální :
Např.:
pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce
upevňovat mezilidské vztahy ohleduplností a úctou k druhým
efektivně spolupracovat s druhými lidmi
Kompetence občanské :
Např.:
chápat základní ekologické souvislosti
Kompetence pracovní :
Např.:
bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení
využívat získané znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnosti

Řešitelský tým školního projektu:

Příjmení:Borová

Jméno:Alice
Titul:Mgr
Telefon: +420 596887025
Fax: +420596887117
e-mail: borova@zs-senov.cz

Příjmení:Chupáč

Jméno:Aleš
Titul:Mgr
Telefon: +420 596887025
Fax: +420596887117
e-mail: chupac@zs-senov.cz

Příjmení:Štrbáková

Jméno:Zuzana
Titul:Mgr
Telefon: +420 596887025
Fax: +420596887117
e-mail: strbakova@zs-senov.cz

Příjmení:Vajda

Jméno:Antonín
Titul:Mgr
Telefon: +420 596887025
Fax: +420596887117
e-mail: vajda@zs-senov.cz

Příjmení:Valová

Jméno:Miluše
Titul:Mgr
Telefon: +420 596887025
Fax: +420596887117
e-mail: valova@zs-senov.cz

Příjmení:Žižka

Jméno:Radim
Titul:Mgr
Telefon: +420 596887025
Fax: +420596887117
e-mail: zizka@zs-senov.cz

žáci : 8.A, 8.B, 9.A

výsledek projektu

Další informace o projektu