Škola - střed

škola

Radniční náměstí 1040
739 34 Šenov
Tel:
Sekretariát
(+420) 596 887 025
Školní jídelna:
(+420) 596 887 491
Školní družina:
(+420) 773 607 894
fax:
(+420) 596 887 117
Elektronická pošta:
skola@zs-senov.cz
ID schránka školy: 465gtfm

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Michaela Neumahr
michaela.neumahr
@slezskabrana.cz

Na_web_skoly_male.png, 44kB

Menu


Pokud nemůžete otevřít dokumenty ve formátu pdf - kliknutím na tento odkaz si můžete stáhnout a nainstalovat Acrobat Reader


ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

tete_logo.jpg, 27kB

Další odkazy

logo_main.jpg, 9 kB logo_klubka.jpg, 11 kB logo_krajina.png, 3 kB motiv.JPG, 1 kB korfballogo.jpg, 15 kB logo.jpg, 15 kB logo.jpg, 15 kB TGM

Za zdravým vzduchem 2018

VZP


Škola - Podlesí

škola

Těšínská 286
739 34 Šenov
Tel:
Sekretariát:
(+420)596 887 034
Školní družina:
(+420) 773 607 893
Elektronická pošta:
podlesi@zs-senov.cz

Žákovská knížka

bakalari

El. ŽK - BAKALÁŘI - návod na změnu hesla resp. získání zapomenutého hesla zde...

Image

Image

Projekt EHP Norsko

NOR_logo.jpg, 11 kB

ehp.jpg, 4 kB

ROP

ROP01.png, 15kB

EU - peníze školám

eupesk.jpg, 296kB

OPVVV

eupesk.jpg, 296kB

Slezsko - náš společný domov CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Společně objevujeme svět CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Poznáváme své okolí CZ/SK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

EKO - Zodpovědní CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Výzva č.56 OP VK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Výzva č.57 OP VK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Vybudování odborných jazykových učeben včetně vybavení

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Poznej mne i sám sebe, aneb co v nás je

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Web slovenského partnera (ZŠ Rabča) - "Hej, Goraľu!"

Robokód přes hranici

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Zahrada s přírodními prvky ZŠ Šenov

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Sponzoři školy

lesycr.gif, 8 kB kkelektro.gif, 3 kB lg_esarm.jpg, 3 kB becvalogo.jpeg, 2 kB sinit.jpg, 2 kB logo_smid.jpg, 27kB lesycr.gif, 8 kB lesycr.gif, 8 kB

ROP

„Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šenov“

Tak zní název projektu, který byl koncipován především jako řešení neuspokojivé situace v oblasti vybavenosti obou šenovských základních škol. Počet obyvatel Šenova permanentně roste vzhledem k poloze města, které leží velmi blízko třetího největšího města republiky – Ostravy. Dochází k výstavbě nových bytů a rodinných domů, přibývá přistěhovaných občanů.

ROP

Před realizací projektu bylo ve škole zastaralé vybavení učeben, zchátralý nábytek v kabinetech, kotelna školy a celkový otopný systém byly v havarijním stavu, nebyl zajištěn bezbariérový přístup do objektu, závadné byly povrch tělocvičny a vzduchotechnika kuchyně, chybělo dětské hřiště přidružené ke škole na Podlesí.

ROP

Všichni víme, že kvality a dobré úrovně vzdělání nelze v dnešní době dosáhnout bez vhodného moderního vybavení školy, učeben pro výuku i celkového zázemí. A tak se o letošních hlavních prázdninách přistoupilo k realizaci projektu a škola se změnila v jedno velké staveniště. Projekt řešil kompletní regeneraci výše zmíněných částí školních objektů, k jeho hlavním cílům náleželo vybudování bezbariérového přístupu, realizace výrazných inovačních kroků v oblasti vybavenosti učeben a kabinetů odbornými pomůckami, nábytkem a další. Celkové náklady přesáhly 13 milionů a byly financovány ze Strukturálních fondů, konkrétně z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

ROP

Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení vybavenosti odborných učeben, především učeben cizích jazyků, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, hudební výchovy, kabinety byly vybaveny novým nábytkem, třídy prvního stupně novými „veselými skříňovými sestavami“, byla rekonstruována kotelna, vyměněna topná tělesa a regulace, stejně jako vzduchotechnika ve školní jídelně a podlaha velké tělocvičny. Byly vybudovány bezbariérový výtah do 2. patra a zámková dlažba nových chodníků před školou. Ke škole na Podlesí přibylo dětské hřiště, odpovídající současným trendům a normám.

ROP

Aby se náš region neustále rozvíjel, je více než nutné poskytovat dětem patřičnou úroveň základního vzdělání. Realizací projektu „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šenov“ se nesporně zvýší kvalita výuky, konkurenceschopnost města Šenova, potažmo podnikatelské prostředí a díky tomu i zaměstnanost a kvalita života obyvatel Šenova a jeho okolí.

ROP

Šenovská škola bude patřit k velmi dobře vybaveným školám v naší republice. Buďme na to hrdi a přejme jejím žákům, učitelům i ostatním zaměstnancům mnoho úspěchů a spokojenosti z vykonané práce.

ROP

ROP

ROP

ROP